Projekty a moderné technológie

obrý výsledok vždy závisí od detailne premysleného plánovania. Moderné technológie sú nástrojom na zefektívnenie procesov v celom rozsahu. Zároveň ponúkajú veľkú mieru flexibility a rýchle zapracovanie požadovaných zmien a požiadaviek klienta. Proces prípravy stavieb je zložitý. Pozostáva z množstva krokov. My v ňom podchytávame každý detail. Vďaka dlhoročným zahraničným skúsenostiam a najmodernejším technológiám (osobitnú pozornosť venujeme vytváraniu digitálnej dvojičky projektu) vieme zabezpečiť detailný prehľad životného cyklu projektu, aj priebehu stavebných prác. Ponúkame skrátka podrobnú projektovú dokumentáciu. Vďaka nej je proces prehľadný. Uľahčuje rozloženie potrebných zdrojov, eliminuje chybovosť a šetrí čas investovaný do projektu.


  • Projektová dokumentácia pre dopravné stavby, pozemné stavby a vodohospodárske stavby

  • Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačnej dokumentácie

  • Dielenská dokumentácia

  • Projekty skutočného vyhotovenia

  • Nezávislá kontrola projektovej dokumentácie