Kreatívna myseľ

phase hľadí na problémy klientov z rôznych uhlov. Vieme, že hnacím motorom každej technológie je kreatívna myseľ. Štandardné procesy transformujeme na najmodernejšie.
Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektového manažmentu, ktorého cieľom je klientovi čo najviac uľahčiť proces realizácie stavby. Výsledkom je hladký priebeh celej realizácie. Vieme včas vyhodnotiť riziká, predchádzať nežiadanej chybovosti aj časovým sklzom. Projekty manažujeme od vypracovania plánu cez riadenie a koordináciu stavebných príprav až po stavebný dozor a dokončenie projektu.


  • Progress reporting

  • Economic Value Added (EVA)

  • Vypracovanie delivery plánov

  • Koordinačná a inžinierska činnosť