Statika a životnosť

ôsledne si uvedomujeme rozsah životnosti a aj element starnutia konštrukcií. Pôvodné normy sa menia s požiadavkami na vyššiu spoľahlivosť a trvanlivosť. Statické posudky sú elementárnym základom, na ktorom stojí bezpečná stavba. Ich detailné vypracovanie je zárukou dlhovekosti konštrukcie, a preto na ne kladieme mimoriadny dôraz. Spoľahlivosť a kvalitný výstup je vizitka profesionality.


  • Statický prepočet a posúdenie mostov

  • Statický prepočet a posúdenie dočasných konštrukcií

  • Statický prepočet a posúdenie pozemných stavieb