Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE

CEO

Ján je autorizovaný stavebný inžinier na Slovensku a v Spojenom kráľovstve. Špecializuje sa na návrhy oceľových, betónových a spriahnutých mostov a na posúdenie veľkorozponových konštrukcií. Prevažnú časť svojej kariéry absolvoval v spoločnosti Atkins, kde získal bohaté skúsenosti s projektovým manažmentom, asset manažmentom, value engineeringom, optimalizáciou nosných systémov a tematikou redukcie uhlíkovej stopy. Realizoval viac ako 50 projektov na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, v Hongkongu, na Srí Lanke, vo Švédsku a v Dánsku. Na Slovensku založil inžiniersku a konzultačnú spoločnosť D-Phase, ktorú tvorí tím odborníkov s medziná- rodnými skúsenosťami z oblasti statiky a projektovania inžinierskych a pozemných stavieb. Víziou spoločnosti je prinášať do projektov svetovú kvalitu a pomocou najnovších technológií podporovať udržateľnosť stavieb.

Svoje znalosti poskytoval klientom zvučných mien ako napríklad Surrey County Counsil, Connect Plus Services, Transport for London, HS2, Trafikverket, Stockholm Stad, MTRC Hong Kong, LTA Singapore, Costain, Skanska, Slovenská správa ciest a Železnice Slovenskej republiky.

Získal ocenenie „Recognition for outstanding service as a reviewer“ od svetovo uznávanej organizácie „American Society of Civil Engineers“ a je členom „Institution of Civil Engineering“ v Spojenom kráľovstve.

Mgr. Jana Lacová

OPERATIONS MANAGER

Jana absolvovala magisterské štúdium v roku 2010 na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde vyštudovala anglický a nemecký jazyk a literatúru. Na začiatku svojej kariéry sa venovala vyučovaniu cudzích jazykov a odborným prekladom v odbore stavebníctvo. Neskôr pracovala v IT sektore ako kontrakt manažér pre klientov ako Royal Bank of Scotland, Hilti alebo Novartis.

Od roku 2015 pracovala Jana v Spojenom kráľovstve pre jednu z najrenomovanejších inžinierskych a konzultačných firiem na rôznych finančných a HR pozíciách. Jana sa venovala programu zamestnaneckých benefitov. Podieľala sa aj na príprave tender dokumentácií a manažovaní zamestnaneckých nákladov na projektoch ako napríklad ITER. Na strane klienta spolupracovala s dodávateľmi služieb ako PwC a Capita.

Ing. Slavomír Fedák

PRINCIPAL ENGINEER & TEAM LEADER

"Slavomír je autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb a pre konštrukcie inžinierskych stavieb.
Odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby so zameraním na betónové konštrukcie a mosty ukončil v roku 1997 na STU v Košiciach.

Po skončení školy pracoval na pozícii projektového inžiniera a statika. Zameriaval sa primárne na projektovanie betónových a oceľových mostných stavebných konštrukcií, vypracovanie statických výpočtov nosných konštrukcií vrátane pomocných a základových konštrukcií. "

Medzi významné projekty pod ktoré sa Slavomír môže podpísať patria: Diaľnica D1 Jánovce, Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), I/77 Bardejov, Juho-západný obchvat, Jadrová elektráreň Mochovce, Duslo Šala, Automotive Nitra project, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., NPK GAS SCRUBBING, EuroChem Antwerpen NV, Nemocnica novej generácie Bratislava a mnoho ďaľších.

Ing. Matej Buchta

SENIOR STRUCTURAL ENGINEER – STATIK

Matej je autorizovaný stavebný inžinier s viac ako 10-ročnou praxou v statickom návrhu inžinierskych stavieb a pozemných stavieb rôznych rozsahov, ktoré vykonával na Slovensku a v zahraničí. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2010 v Bratislave na STU, kde študoval odbor Inžinierske konštrukcie. Už počas štúdia sa začal venovať návrhom nosných konštrukcií pozemných stavieb a inžinierskym stavbám. Z návrhu nosných konštrukcií pozemných stavieb má skúsenosti najmä so stavbami zo železobetónu, predpätého betónu, ocele. V oblasti inžinierskych stavieb má skúsenosti s návrhom mostných konštrukcií, zakladania a priemyselných objektov.

Ing. Lýdia Leppäkorpi Matiašková, PhD.

STRUCTURAL ENGINEER – STATIK

Lýdia sa venuje statike viac ako 6 rokov. Počas svojej doterajšej kariéry nabrala skúsenosti s akademickým výskumom a prácou v statickom ateliéri. Zároveň absolvovala niekoľko prestížnych pracovných stáží v zahraničí - vo Fínsku, Rakúsku a Japonsku. Od roku 2016 je členkou Slovenskej komory stavebných inžinierov. Špecializuje sa na pozemné stavby a disponuje znalosťami s prácou s rôznymi materiálmi ako napríklad prefabrikovaný a monolitický betón, oceľ, drevo, murované konštrukcie. Titul PhD. získala na stavebnej fakulte STU v Bratislave so zameraním na vznik skorých trhlín v betóne. Je odborníčkou na termálnu analýzu a environmentálne vplyvy na betón v ranom aj zrelom štádiu.

Ing. Radoslav Vida, PhD.

STRUCTURAL ENGINEER – STATIK

"Radoslav absolvoval inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave v roku 2014. V roku 2018 získal titul PhD. na katedre betónových konštrukcií a mostov. Počas štúdia sa zameriaval najmä na inžinierske konštrukcie a mosty, so špecializáciou na železobetónové a predpäté konštrukcie. Radoslav popri štúdiu spolupracoval na návrhoch železobetónových a predpätých mostov.

Po skončení štúdia sa venoval najmä priemyselným konštrukciám - oceľovým (potrubné mosty, technologické konštrukcie) a železobetónovým (podzemné nádrže, manipulačné plochy), ktoré boli realizované na Slovensku aj v zahraničí. Má skúsenosti s koordináciou strojno-technologických a stavebných častí priemyselných projektov, úzko spolupracoval s viacerými špecializáciami v oblasti priemyselných stavieb.

Ing. Michal Šesták

STRUCTURAL ENGINEER – STATIK

Michal študoval na stavebnej fakulte STU v Bratislave a v roku 2022 svoje štúdium ukončil na katedre betónových konštrukcií a mostov, kde sa v záverečne práci zaoberal návrhom prefabrikovanej železobetónovej tribúny futbalového štadióna. Už počas školy začal aktívne rozvíjať svoju kariéru a venoval sa najmä návrhu pozemných stavieb a pracoval na viacerých projektoch rodinných domov, bytových domov a administratívnych budov. Jeho pozornosti neunikli ani nosné konštrukcie budov, kde sa podieľal hlavne na projektovaní výkresov tvaru a výstuže železobetónových konštrukcií najmä pre klientov v nemecky hovoriacich krajinách.

Ing. Mohamed Othman

STRUCTURAL ENGINEER – STATIK

Mohamed ukončil bakalárske štúdium v stavebnom inžinierstve na Canadian International College v Káhire v roku 2016. Počas štúdia sa venoval najmä návrhu oceľových stavieb. Svoju kariéru začal na pozícii projektového manažéra, kde získal komplexný pohľad na projekty cez rozpočty, koordináciu stavby až po kontrolu nákladov vrátane spolupráce s klientmi a dodávateľmi.

Popri práci naďalej študoval a v roku 2019 získal certfikát na International Project Management Association (IPMA). Jeho ďalšie kroky viedli na Stavebnú fakultu STU v Bratislave, kde si v roku 2023 dokončuje inžinierske štúdium na katedre betónových konštrukcií a mostov.

Ing. František Karaba

SENIOR CONSULTANT

František je autorizovaný stavebný inžinier s viac ako 30 ročnou praxou v oblasti inžinierskych stavieb, najmä mostov v roli stavbyvedúceho. Je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov od roku 2007. Má početné skúsenosti s návrhom nových mostných konštrukcií, ale venuje sa aj rekonštrukciámi existujúcich mostov. Počas svojej kariéry pracoval na strane projektantov, zhotoviteľov a vo výskume.

Medzi najvýznamnejšie projekty na ktorých pracoval na pozícii projektového inžiniera patrí napríklad mestská estakáda v Považskej Bystrici; oprava Prístavného mosta v Bratislave; most SO 203 cez rieku Oravu a ŽSR v Oravskom Podzámku; rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť (14 mostov); D1 Budimír – Bidovce (23 mostov).

František pracoval pre klientov ako Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, regionálne Správy a údržby ciest, Magistrát mesta Košíc, Obec Boleráz, Obec Lučatín a iné.

KARIÉRNE PRÍLEŽITOSTI

Pridajte sa k rastúcej spoločnosti plnej možností

SPOZNAJTE ZAUJÍMAVÝCH ĽUDÍ

Kladieme dôraz na tímovú spoluprácu

TOP PROJEKTY

Našimi klientami sú významné domáce a zahraničné spoločnosti


Pridajte sa k nám

Ak sa chcete podieľať spolu s nami na zaujímavých projektoch, dajte nám o sebe vedieť.

Kontaktujte nás