Ing. Ján Laco, PhD. CEng. MICE

CEO

Ján ako autorizovaný stavebný inžinier na Slovensku a vo Veľkej Británií realizoval viac ako 50 projektov po celom svete, najmä na Slovensku, v Spojenom Kráľovstve, Hongkongu, Srí Lanke, Švédsku a Dánsku. Špecializuje sa na návrhy oceľových, betónových a spriahnutých mostov, posúdenie veľkorozponových konštrukcií. Prevažnú časť svojej kariéry absolvoval v spoločnosti Atkins, kde získal bohaté skúsenosti s projektovým manažmentom, asset manažmentom, value engineering-om, optimalizáciou nosných systémov a tematikou redukcie uhlíkovej stopy.

Svoje znalosti poskytoval klientom zvučných mien ako napríklad Surrey County Counsil, Connect Plus Services, Transport for London, HS2, Trafikverket, Stockholm Stad, MTRC Hong Kong, LTA Singapore, Costain, Skanska, Slovenská správa ciest a Železnice Slovenskej republiky.

Získal ocenenie „Recognition for outstanding service as a reviewer“ od svetovo uznávanej organizácie „American Society of Civil Engineers“ a je členom „Institution of Civil Engineering“.

Mgr. Jana Lacová

Commercial & Client manager

Jana absolvovala magisterské štúdium v roku 2010 na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde vyštudovala anglický a nemecký jazyk. Na začiatku svojej kariéry sa venovala vyučovaniu cudzích jazykov a odborným prekladom v odbore stavebníctvo. Neskôr pracovala v IT sektore ako kontrakt manažér pre klientov ako Royal Bank of Scotland, Hilti alebo Novartis.

Od roku 2015 pracovala vo Veľkej Británii pre jednu z najrenomovanejších inžinierskych konzultačných firiem na rôznych finančných a HR pozíciách. Podieľala sa na príprave tender dokumentácií a manažovaní zamestnaneckých nákladov na projektoch ako napríklad ITER. Na strane klienta spolupracovala s dodávateľmi služieb ako PwC a Capita.

Ing. Matej Buchta

Senior Engineer – Statik

Matej je autorizovaný stavebný inžinier s viac ako 10-ročnou praxou v statickom návrhu inžinierskych stavieb a pozemných stavieb rôznych rozsahov, ktoré vykonával na Slovensku ako aj v zahraničí. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2010 v Bratislave na STU, kde študoval odbor Inžinierske konštrukcie. Už počas štúdia sa začal venovať dvom oblastiam a to návrhom nosných konštrukcií pozemných stavieb a inžinierskym stavbám. Z návrhu nosných konštrukcií pozemných stavieb má skúsenosti najmä so stavbami zo železobetónu, predpätého betónu, ocele. V oblasti inžinierskych stavieb má skúsenosti s návrhom mostných konštrukcií, zakladania a priemyselných objektov.

Ing. Lýdia Leppäkorpi Matiašková, PhD.

Engineer – Statik

Lýdia je stavebnou inžinierkou 6 rokov. Počas svojej doterajšej kariéry nabrala skúsenosti s akademickým výskumom a prácou v statickom ateliéri. Zároveň absolvovala niekoľko prestížnych pracovných stáží v zahraničí - menovite vo Fínsku, Rakúsku a Japonsku. Od roku 2016 je členkou Slovenskej komory stavebných inžinierov. Špecializuje sa na pozemné stavby a disponuje znalosťami s prácou s rôznymi materiálmi ako napríklad prefabrikovaný a monolitický betón, oceľ, drevo, murované konštrukcie. Titul PhD. získala na stavebnej fakulte STU v Bratislave so zameraním na vznik skorých trhlín v betóne. Je odborníčkou na termálnu analýzu a environmentálne vplyvy na betón v ranom aj zrelom štádiu.

Ing. Radoslav Vida, PhD.

Engineer – Statik

Radoslav absolvoval inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte STU v roku 2014. V roku 2018 získal titul PhD. na katedre betónových konštrukcií a mostov. Počas štúdia sa zameriaval najmä na inžinierske konštrukcie a mosty, so špecializáciou na železobetónové a predpäté konštrukcie, popri štúdiu spolupracoval na návrhoch železobetónových a predpätých mostov.

Po skončení štúdia sa venoval najmä priemyselným konštrukciám - oceľovým (potrubné mosty, technologické konštrukcie) a železobetónovým (podzemné nádrže, manipulačné plochy), ktoré boli realizované na Slovensku aj v zahraničí. Má skúsenosti s koordináciou strojno-technologických a stavebných častí priemyselných projektov, úzko spolupracoval s viacerými špecializáciami v oblasti priemyselných stavieb.

Ing. Štefan Szőcs

SENIOR ENGINEER – STATIK

Štefan je stavebný inžinier s viac ako 15 ročnou praxou v oblasti statiky stavebných konštrukcií. Vysokoškolské štúdium ukončil na Katedre betónových konštrukcií a mostov na STU v BA v roku 2006. Počas svojej kariéry spolupracoval na rôznych projektoch pozemných, inžinierskych a mostných stavieb. Má skúsenosti so statickými návrhmi objektov občianskej vybavenosti, prefabrikovaných konštrukcií a tiež rôznych priemyselných stavieb.

V jeho portfóliu sa nachádzajú statické návrhy prevažne železobetónových a oceľových objektov. Pracoval napríklad na projektoch autobusovej stanice v Banskej Bystrici, JE MO34, projektoch pre firmy ako Slovnaft a Mondi, ale aj na zahraničných, ako bol napríklad projekt Rafinéria v Basrah v Iraku.

Svoje skúsenosti získal na statických návrhoch nových objektov, ako aj na posudkoch, rekonštrukciách a zosilňovaniach existujúcich, silne exponovaných priemyselných stavieb.

Ing. František Karaba

Senior Consultant

František je autorizovaný stavebný inžinier s viac ako 30 ročnou praxou v oblasti inžinierskych stavieb, najmä mostov a v roli stavbyvedúceho. Je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov od roku 2007. František má početné skúsenosti s návrhom nových mostných konštrukcií rovnako ako aj rekonštrukciami existujúcich mostov. Počas svojej kariéry pracoval na strane projektantov, zhotoviteľov ale aj vo výskume.

Na pozícii projektového inžiniera u zhotoviteľa pracoval na projektoch ako mestská estakáda v Považskej Bystrici; oprava Prístavného mosta v Bratislave; most SO 203 cez rieku Oravu a ŽSR v Oravskom Podzámku; rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť (14 mostov); D1 Budimír – Bidovce (23 mostov).

Jeho ďalšie významné projekty sú most cez kanál Váhu v Turanoch; Lučatín - most cez Hron a železnicu; Valaská – most cez Hron; Sliač – most cez Hron; Svrčinovec – most cez rieku Čerňanku; Hvozdnica – rekonštrukcia mosta.

František pracoval pre klientov ako Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, regionálne Správy a údržby ciest, Magistrát mesta Košíc, Obec Boleráz, Obec Lučatín a iné.

KARIÉRNE PRÍLEŽITOSTI

Pridajte sa k rastúcej spoločnosti plnej možností

SPOZNAJTE ZAUJÍMAVÝCH ĽUDÍ

Kladieme dôraz na tímovú spoluprácu

TOP PROJEKTY

Našimi klientami sú významné domáce a zahraničné spoločnosti


Pridajte sa k nám

Ak sa chcete podieľať spolu s nami na zaujímavých projektoch, dajte nám o sebe vedieť.

Kontaktujte nás