D-Phase vykonáva svoju činnosť na základe princípov a hodnôt, ktoré sú založené na inovatívnosti, efektivite, kvalite a integrite. Pri skĺbení týchto princípov doručuje naša spoločnosť produkty svojím klientom, ktorí v nich tieto princípy a hodnoty veľmi ľahko rozpoznajú.

Zároveň cez procesy inovácií zameriavame našu pozornosť na zvyšovanie bezpečnosti pri realizácií našich projektov. Zdravie a bezpečnosť sú absolútne prvoradé pre našich partnerov ako aj zamestnancov.

INOVATÍVNOSŤ


Inovácie a technológie sú jeden zo základných pilierov, na ktorom staviame naše know-how. Digitalizácia prispieva ku kvalite projektov a zároveň zvyšuje bezpečnosť a efektivitu stavby. Vďaka zrýchleniu procesov, menšej chybovosti a efektívnemu nakladaniu s materiálmi zároveň znižujeme aj dopad na životné prostredie.

EFEKTIVITA


Stavebným tímom pomáhame zefektívniť proces výstavby rovnako, ako pomáhame znížiť náklady na údržbu už hotového projektu. Zjednodušujeme pracovný priebeh a prispievame k udržateľnosti projektov, čím minimalizujeme ich negatívny dopad na našu planétu. Zároveň sa tak zefektívňuje aj naša práca a dokážeme doručiť výsledky rýchlo a kvalitne.

KVALITA


Náš tím má za sebou množstvo skúsenosti zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Boli sme súčasťou niekoľkých významných mostných konštrukcií a preto vnímame našu pridanú hodnotu v ľuďoch, ktorí tvoria D-phase. Skúsenosti tímu pretavujeme do každého jedného projektu a vďaka nadčasovým postupom a digitalizácii vieme zohľadniť potreby každého projektu individuálne a zlepšiť kvalitu samotného produktu, ale zároveň aj celého procesu.

INTEGRITA


Férový a lojálny prístup k partnerom a členom tímu je našou prioritou.
Dodržiavame etický kódex a jednáme v súlade s našimi ESG kritériami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou D-Phase.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ


Práve inovácie a digitalizácia procesov nám umožňujú mať jednotlivé kroky zmapované a znižovať nehodovosť na pracovisku. Bezpečnosť je pre nás priorita a práve tu má veľký podiel individuálny prístup k projektom. Aby sme vedeli udržať bezpečnosť na každom projekte, potrebujeme poznať a plánovať jednotlivé kroky zodpovedne a do detailu.