STATICKÝ PREPOČET A POSÚDENIE MOSTU HAMMERSMITH

LONDÝN, VEĽKÁ BRITÁNIA

Hlavný inžinier/zodpovedný projektant nezávislej kontroly statického prepočtu cestného visutého mosta v centre Londýna postaveného v roku 1887.

PROJEKT VÄSTERBRON

ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO

Statický prepočet spriahnutého oceľobetónového mosta o celkovej dĺžke cez 1 kilometer podopretého oblúkmi dĺžky 168 a 204 metrov. Posúdenie zahŕňalo vplyv poškodení nosných prvkov konštrukcie.

BYGHOLM A & DAEGNES BEAK

HORSENS, DÁNSKO

Hlavný inžinier mostných objektov nachádzajúcich sa na obchvate mesta Horsens. Objekty sú súčasťou vodohospodárskych stavieb regulujúcich prítok rieky Bygholm do Baltského mora.

COLOMBO PORT CITY

SRÍ LANKA

Hlavný inžinier projektu/zodpovedný projektant dvoch oceľových oblúkových lávok s rozpätím 137m ponad kanál na umelo vybudovanom polostrove pre finančné centrum v Colombe, hlavnom meste Srí Lanky.

NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST PONAD RIEKU VÁH

PÚCHOV, SLOVENSKO

Inžinier/projektant päť-poľového dodatočne predpätého železničného mosta ponad rieku Váh budovaného technológiou letmej betonáže.

NÁVRH OCEĽOVÉHO CYKLOMOSTA PONAD D1

ZAVAR, SLOVENSKO

Hlavný inžinier projektu troj-poľového oceľového cyklomosta ponad diaľnicu D1 pri obci Zavar.

MOST NA TRIEDE ARMÁDNEHO GENERÁLA LUDVÍKA SVOBODU V KOŠICIACH

KOŠICE, SLOVENSKO

Hlavný inžinier projektu rekonštrukcie jedno-poľového cestného mosta na tyčových prefabrikátoch s nutnosťou zachovania prevádzkyschopnosti konštrukcie počas výstavby.

ZOSILNENIE CESTNÉHO MOSTA V OBCI ŠUMIAC

ŠUMIAC, SLOVENSKO

Hlavný inžinier projektu zosilnenia cestného mosta na ceste II. triedy ponad rieku Hron pri obci Šumiac. Most bol v havarijnom stave a projekt zahŕňal rekonštrukciu a zosilnenie hornej a spodnej stavby počas zachovania prevádzky.

TROJ-POĽOVÝ CESTNÝ MOST NA PREFABRIKÁTOCH V OBCI ŠOPORŇA

ŠOPORŇA, SLOVENSKO

Hlavný inžinier projektu kompletnej rekonštrukcie troj-poľového cestného mosta na tyčových prefabrikátoch ponad potok Jarčie.

OBYTNÁ ZÓNA KRČE -BYTOVÝ SÚBOR POD VRŠKAMI BLOK B - BUDOVY B1-B4

BRATISLAVA, SLOVENSKO

Realizačný projekt statiky bytového domu zahrňujúci návrh horizontálnych a vertikálnych nosných prvkov, zakladania a pod.

OBYTNÁ ZÓNA MALÝ RAJ

CHORVÁTSKY GROB, SLOVENSKO

Projekt na stavebné povolenie 27 bytových domov v Chorvátskom Grobe. Projekt zahŕňal návrh horizontálnych a vertikálnych nosných prvkov, zakladanie, atď.

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS

ÄÄNEKOSKI, FÍNSKO

Modelár a dizajnér prefabrikovaných prvkov výrobnej haly na spracovanie celulózy v prostredí BIM - platforma TEKLA Structures.

CESTA A465 HOV2

WALES, VEĽKÁ BRITÁNIA

Vedúci tímu pre návrh oporných a zemných konštrukcií rozsiahleho D&B projektu vo Walese. Návrh rôznych typov oporných múrov, ako gabionové múry, železobetónové múry alebo prvkov steny zo spevnenej zeminy (MSE) vrátane výkonu stavebného dozoru týchto konštrukcií.

ITER PROJEKT

CADARACHE, FRANCÚZSKO

Manažovanie zamestnaneckých nákladov za člena dizajnérskeho konzorcia na medzinárodnom
projekte výstavby termonukleárneho reaktora ITER, budovaného v oblasti Cadarache na juhu
Francúzska.

MOST HAMPTON COURT

LONDÝN, VEĽKÁ BRITÁNIA

Riaditeľ projektu a technický konzultant pre posúdenie historického betónovo-murovaného oblúkového mosta. Zodpovednosť za vypracovanie projektu, alokáciu projektových zdrojov, manažovanie projektu a celkovú kvalitu projektu.

LÁVKA ROTHERHITHE

LONDÝN, VEĽKÁ BRITÁNIA

Vedúci technického tímu pre internú kontrolu. Nezávislá dynamická analýza vplyvu vetra a chodcov, navrhnutie parametrov pre TMD na 181 metrov dlhej, zdvíhajúcej sa lávke prechádzajúcej cez rieku Temžu.

INŠPEKČNÝ AUDIT

SINGAPUR

Príprava tendra a koordinácia britského tímu mostných a tunelových inžinierov s lokálnym F&G Singapur tímom. Aktivity pozostávali z auditu inšpekcií a inšpekčnej metodológie, správy majetku a školenia miestnych zamestnancov LTA Singapore.

ŽELEZNIČNÁ TRAŤ HIGH SPEED 2

VEĽKÁ BRITÁNIA

Hĺbková štúdia uskutočniteľnosti sekcie Streethay vysokorýchlostnej železničnej trate High Speed 2. Zapojenie sa do projektu viaduktu ponad údolie Colne, vykonanie optimalizácie prierezu a dynamickej analýzy konštrukcie podľa Eurokódu. Vykonanie pravdepodobnostnej analýzy zaťaženia vlaku vo vzťahu k únavovej a dynamickej analýze konštrukcie.

PROJEKT MODERNIZÁCIE SLOVENSKEJ ŽELEZNICE

SLOVENSKO

Návrh niekoľkých prvkov viac-poľových predpätých železničných mostov postavených technológiou letmej betonáže, napríklad návrh dočasných konštrukcií, návrh dilatácie, návrh predpätia, výpočty predĺženia a podobne.

ROZŠÍRENIE A ZOSILNENIE CESTNÉHO MOSTA

BOLERÁZ, SLOVENSKO

Hlavný inžinier projektu rozšírenia a zosilnenia jedno-poľového betónového mosta v obci Boleráz. Zodpovednosť za návrh spodnej stavby a kontrolu spevnenia existujúcej konštrukcie.

PRÍPRAVA TENDER DOKUMENTÁCIE D4R7

SLOVENSKO

Príprava tender dokumentácie pre rolu nezávislého inžiniera k PPP projektu nového diaľničného úseku D4R7 na Slovensku.