Monitoring a starostlivosť

okončenie stavby je výnimočné, ale my kladieme dôraz aj na následnú starostlivosť. Pravidelný monitoring stavu a dobrá starostlivosť sú nevyhnutné na dosiahnutie dlhej životnosti projektu. Včasnou identifikáciou kritických miest vieme predísť trvalým poškodeniam a naplánovať ich pravidelnú údržbu. Optimalizujeme náklady, ktoré si projekt v plnom chode vyžaduje a predchádzame sanáciám. Výrazne znižujeme riziko obmedzenia prevádzky a nadbytočného finančného zaťaženia.


  • Vykonávanie hlavných a mimoriadnych inšpekcií mostov

  • Diagnostika konštrukcií

  • Návrh projektu dlhodobého merania a sledovania mostov

  • Harmonizácia štandardov

  • Zácvik personálu