Najvhodnejšie riešenie

ôležitou stránkou projektu, ktorá predchádza samotnej realizačnej fáze je porozumenie najvhodnejšieho možného riešenia. Štúdie uskutočniteľnosti v počiatočnej fáze projektu sú nevyhnuté pre identifikáciu najvhodnejšieho riešenia z pohľadu zhotoviteľnosti, technológií, hospodárnosti, životnosti a použitých materiálov. Práve v tejto fáze sa rozhoduje o životaschopnosti vášho projektu.


  • Posúdenie ekonomickej efektivity projektu

  • Posúdenie zhotoviteľnosti projektu

  • Zhodnotenie sociálnych a environmentálnych aspektov

  • Posúdenie uhlíkovej stopy a udržateľnosti projektu