Čas vs. hodnota

nes je čas najhodnotnejšia komodita. My sa staráme o to, aby bol pri tvorbe projektov využitý čo najefektívnejšie a úsporne. Pretvárame jeho cenu do hmatateľných hodnôt, ktoré reprezentujú projekty realizované s našou pomocou.
Pozorne sledujeme individuálne požiadavky každého projektu, či už z pohľadu ľudských zdrojov, alebo po materiálnej stránke. Na základe týchto aspektov tvoríme optimálne koncepty na mieru. Práve individuálny a technologicky pokročilý prístup nám umožňuje prinášať riešenia a ceny, ktoré sú konkurencieschopné a udržujú vysokú kvalitu našich projektov.


  • Kontrola výkazov výmer a rozpočtov

  • Posúdenie hospodárnosti konštrukčných variantov

  • Posúdenie navrhnutých konštrukcií z pohľadu zhotoviteľnosti a hospodárnosti